Chiropraxie

Roland Claes

Introductie


De belangstelling voor de chiropraxie groeit. De chiropraxie zit in de lift! Ze helpt alsmaar meer patiënten. Ze is doeltreffend bij veel aandoeningen. Ze is ook wetenschappelijk waardevol. Dat bevestigt de medische literatuur.De chiropractor werkt - vooral - op gewrichten die geblokkeerd zijn of foutief functioneren. Die mechanische storingen van het bewegingsapparaat werken op het zenuwstelsel en kunnen zo de gezondheid verstoren. De chiropractor spoort die storingen op (diagnose), hij zoekt naar de oorzaak (pathogenese), hij verhelpt ze (therapie), hij voorkomt ze (preventie). Is de chiropraxie iets geheimzinnigs? Helemaal niet. Toch weten nog veel mensen te weinig over de chiropraxie. Ze hebben vragen. Wat is chiropraxie? Hoe zijn chiropractors gevormd? Wat is de wetenschappelijke basis? Wat is de geneeskundige waarde? Hoe werkt de chiropractor? Welke aandoeingen voorkomt hij en hoe? Waarom is preventief behandelen waardevol? Wat is er specifiek aan de behandeling? Deze site probeert een antwoord te schetsen op deze vragen. Wat u, als patiënt, over chiropraxie moet weten. Zonder (te veel) moeilijke woorden, zonder (te veel) geneeskundig jargon. Volledig is deze site niet. Dat kan ook niet, want gezondheid en chiropraxie zijn complex. Toch is het belangrijk om chiropraxie te begrijpen, want het heeft te maken met uw gezondheid.

De eerste keer : stap voor stap


De eerste consultatie begint met een diepgaande en gerichte vraagstelling over uw fysieke gezondheid en uw specifieke klachten.

Vervolgens bekijkt uw chiropractor uw radiografieën of scannerfoto’s (CT of NMR) en bespreekt hij die met u. Waarom kan een radiografie of een scan onderzoek noodzakelijk zijn? De radiografieën geven de geschiedenis weer van de wervelkolom en het bekken. Ze maken het mogelijk eventuele pathologiëen en contra indicaties uit te sluiten en op een veilige manier het skelet functioneel te normaliseren.

Ben je ouder dan 55 jaar, is er een voorgeschiedenis van trauma of zware pathologie, dan is medische beeldvorming aangewezen. Hij gaat enkel verder met een grondig onderzoek als de mogelijkheid bestaat dat uw klachten veroorzaakt worden door een probleem in uw bewegingsstelsel in relatie met ondermeer het zenuwstelsel. Die kunnen chiropractisch efficiënt aangepakt worden.

Het onderzoek is algemeen fysiek, neurologisch, orthopedisch en specifiek chiropractisch. Uw chiropractor wil zo gezondheidsproblemen uitsluiten die enkel met medicatie, chirurgie of andere medische behandelingen verholpen kunnen worden. Chiropraxie is geen monotherapie en kan of moet soms met andere behandelingen gecombineerd worden.

Tijdens het onderzoek worden vooral evenwicht, coördinatie en houding, spierkracht, reflexen, oogbewegingen, bloeddruk en hart- en ademhalingsritme gecontroleerd. Er wordt zorgvuldig nagekeken of de linker- en rechterzijde van het lichaam symmetrisch werken. Dat is immers belangrijk voor een optimale gezondheid.

Nadien volgt een beweeglijkheidonderzoek. De gewrichten van de wervelkolom en eventueel ook de gewrichten in de armen en de benen worden één voor één getest in alle bewegingsrichtingen.

Verstijfde gewrichten zijn meestal drukgevoelig (ze voelen aan als een blauwe plek). Zelfs als het hoofd volledig van rechts naar links kan draaien of als men met de handen aan de grond kan, is het nog niet zeker dat de wervelkolom goed werkt. Het samenspel tussen de gewrichten, ligamenten, tussenwervelschijven en spieren van onze wervelkolom is zeer complex. Bovendien is dat juiste samenspel zó belangrijk voor de werking van het zenuwstelsel en voor onze fysieke en geestelijke gezondheid dat het met precisie onderzocht moet worden.

De behandeling


De chiropractor is wetenschappelijk opgeleid. Hij kan vaak veel verschillende aandoeningen met succes verhelpen. Door zijn medische kennis en door zijn dagelijkse praktijkervaring weet hij of hij u al dan niet kan helpen. Alles genezen? Dat kan hij niet. Dat beweert hij ook niet. Wanneer zal hij u behandelen? Pas als er goede resultaten te verwachten zijn.

De technieken van de chiropractor


De technieken die de chiropractor gebruikt? Voor veel mensen onbe-kend, zelfs een beetje mysterieus. “Het recht zetten”, “kraken”, “los-maken”. Dat zijn de termen die de volksmond gebruikt. Juist zijn die termen niet. Ze dragen bij tot verwarring of drempelvrees.

De uitverkoren mechanische methode van de chiropraxie - de speci-fieke wervelmanipulatie - wordt meestal met de vingertoppen uitge-oefend, en bestaat uit een snelle manuele druk met gecontroleerde kracht om een correctie aan te brengen op een gewricht en de spie-ren. Verstijfde gewrichten worden hierdoor soepeler gemaakt.

Met een korte en snelle beweging, veroorzaakt door een zeer precieze en nauwkeurig gedoseerde kracht, ontspannen verkrampte spieren.

Door een manipulatie kan een chiropractor een té gespannen spier met een vlugge stretch als het ware doen ‘schrikken’, waardoor hij in een minder gespannen rusttoestand gebracht wordt. Zodra de spier loslaat, wordt het gewricht kort uitgerekt. Op dat ogenblik komt er ‘gas’ vrij uit de smeervloeistof van het gewricht dat behandeld wordt. Dit gaat gepaard met een krakend geluid. Dat hoor je, dat voel je niet. Dat is een volstrekt natuurlijk fenomeen.

Dit zorgt voor een maximale stimulatie van het gewrichtskapsel, en dus voor een vrijere lokale beweeglijkheid met een maximaal effect op de werking van het zenuwstelsel.

Het resultaat is een vrijere beweeglijkheid van het gewricht en herstel van de reflexen die beweging meten en aan het zenuwstelsel doorgeven. Hierin ligt het belangrijkste verschil met de mobilisatie: spieren die te weinig werken, worden dan hier met trage stretchtechnieken aangepakt, eventueel met bepaalde oefeningen die thuis uitgevoerd kunnen worden.

Bij een chiropractische manipulatie wordt een uniek aspect van beweging aangepakt. Dit aspect van gewrichts- en spierfunctie kan niet door de wilskracht op dezelfde wijze worden beïnvloed. Het verlies van die bewegingsfunctie kan niet spontaan herstellen. Dat betekent niet dat de geassocieerde pijn niet spontaan kan verdwijnen maar het mechanisch onevenwicht en de neurofysiologische gevolgen daarvan zijn dikwijls niet voelbaar.

Wanneer pijn ontstaat, is het eigenlijk al te laat.

Hoe verloopt de behandeling verder ?


Een mirakelbehandeling is veeleer een uitzondering en meestal moet een plan opgesteld worden. Foute spier- en gewrichtswerking gaan bijna altijd gepaard met ontstekingen, littekenweefselvorming en verstijving. Als voorbeeld: een spierletsel heeft 6 weken nodig om te herstellen, een zenuw herstelt in de beste omstandigheden slechts 3 tot 4 cm per maand. De behandeling helpt door de oorzaak zoveel mogelijk aan te pakken en de natuurlijke genezingsprocessen te ondersteunen. Gaat de genezing traag vooruit? Zoek zelf ook actief mee naar mogelijke oorzaken en probeer misschien iets in uw levensstijl te veranderen. Help uw chiropractor u te helpen, uw snelle genezing is het gemeenschappelijke doel en de verantwoordelijkheid daarvoor delen we. Bij de volgende consultaties noteert de chiropractor het verloop van de klachten. Bepaalde onderzoeken worden herhaald om vorderingen na te gaan.

Uw medewerking is belangrijk. Soms is een periode van relatieve rust noodzakelijk en moeten bepaalde handelingen of houdingen worden vermeden. Volg ook zelf uw klachtenverloop zodat u uitvoerig verslag kan uitbrengen: verdwijnen ze sneller in bepaalde omstandigheden, is er minder uitstraling, slaapt u beter, werkt de maag beter, is de duizeligheid minder erg, gaat de migraine sneller weg of met minder medicatie, …? Geef ook gerust uw mening of eigen tips over aspecten van de behandeling.

Voor de patiënt komt het neer op méér behandelingen in het begin en minder behandelingen op het einde. Een effectieve behandeling kan na verloop worden afgebouwd.

Hoe lang duurt de behandeling? Dat hangt af van: de ernst van het letsel of de stoornis, het chronisch karakter van de klacht, de leeftijd van de patiënt, zijn algemene gezondheid, zijn levenswijze, beweegt hij rugvriendelijk?

Preventief onderhoud is nuttig. De chiropractor kan afwijkingen opsporen en behandelen vooraleer ze klachten veroorzaken. Het effect? Meervoudig. De wervelzuil in blijft beweeglijker. De rug wordt sterker. Omdat de zenuwen hun taak uitvoeren werkt je hele lichaam beter.

Advies en assistentie


De activiteit van de chiropractor berust op vier pijlers: diagnose, behandeling, zoeken naar de oorzaak van de klacht, en preventiebeleid. Daarmee wordt beantwoord aan de vragen van de hedendaagse patiënt die wil weten welke bewegingen hij zonder gevaar op bijkomende schade kan doen, welke de correcte slaap- of zithouding is, of welke ergonomische maatregelen best worden toegepast op het werk of tijdens de ontspanning. De chiropractor weet precies hoe de efficientie van zijn behandeling nog kan worden vergroot. Degelijke hoofdkussens en matrassen kunnen bijvoorbeeld zijn behandeling ondersteunen.

Scroll to Top